Zpracování cookies

Náš e-shop a partneři potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli zobrazovat informace týkající se Vašich zájmů.

Odmítnout vše můžete zde.

Nevíte si rady?

Ozvěte se nám:
tel: +420 776 365 715
info@astrobrozury.cz

NOVINKY

arr3MERKUR  Nejnovější cyklus 12 tváří Merkura už je v nabídce! Do konce ledna Vám bez příplatku 100 Kč... arr3KALENDÁRIUM OSOBNOSTÍ  Nově jsme pro Vás připravili Kalendárium osobností, kde se na každý den roku budete moci seznámit... arr3ASCENDENT  Cyklus astrobrožur na téma ascendent je kompletní a brožury o ascententu v jednotlivých...

ZBOŽÍ V AKCI

 

 • Proč se zabývat postavením planet při našem zrození?

 

 • Jak lépe porozumět sobě i svým nejbližším?

 

 • Jak zjistit, co si myslí  a co od vás očekává váš partner?

 

 • Co od nás potřebují naše děti?

 

 • Co potřebuji, abych byla skutečně spokojená?

 

 • Kterým směrem se mám v životě zaměřit?

 

 • Jak zdůraznit svou přirozenou krásu?

 

 • Jak se dá osvobodit síla z potlačovaného stínu?

 

 • Na to všechno Vám odpoví naše astroboržury!

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky
OBHAJOBA PASTELKY s.r.o.
se sídlem Malé náměstí 11, 110 00 Praha 1
IČO: 28472179
DIČ: CZ28472179
spisová značka: C 1459026 vedená u Městského soudu v Praze
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.astrobrozury.cz
(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 
1.2 Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel.
1.3 Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím.
1.4 Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.6 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Tato ujednání musí být prodávajícím řádně potvrzena.
1.7 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
-
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 
2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
-
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY (objednání zboží)


3.1 Webová stránka obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji a to včetně cen jednotlivého nabízeného zboží včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webové stránce obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.


3.2 Kupující bere na vědomí, že obrázky uvedené u výrobku mohou mít pouze ilustrativní charakter.


3.3 Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou platné pouze pro Českou republiku, není-li výslovně uvedeno jinak.


3.4 Veškeré objednávky, podané prostřednictvím webové stránky jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s VOP a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.


3.5 Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář na webové stránce obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace:


3.5.1 název a množství objednávaného zboží,

3.5.2 způsob úhrady kupní ceny zboží,

3.5.3 požadovaný způsob doručení, adresa doručení a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen „objednávka“).


3.6 Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje o objednávce, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při registraci.


3.7 Objednávku odešle kupující prodávajícímu tlačítkem „OBJEDNAT“. Údaje takto odeslané jsou prodávajícím považovány za správné.


3.8 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky odešle kupujícímu elektronickou poštou potvrzení o přijetí objednávky (potvrzovací e-mail), a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.


3.9 Objednávka vyplněná kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením o přijetí objednávky prodávajícím doručeným na elektronickou adresu kupujícího. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.


3.10 Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.


3.11 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s kupujícím, který dříve podstatným způsobem porušil své povinnosti vůči prodávajícímu.


3.12 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží ve smluvené době a zaplatit celkovou cenu uvedenou v objednávce (cena za zboží, dopravné, balné, dobírka aj.)


3.13 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

 

3.14 Pokud kupující využije nabídky vyhledání astrologických brožur podle data narození, je mu automaticky vystavena a emailem zaslána faktura k platbě předem za aktuálně dostupné astrobrožury, které se vztahují k uvedenému datu narození (v případě požadavku zaslání poštou + poštovné 99 Kč). Pokud kupující uvede, že má zájem pouze o některé z řad astrobrožur, účtují se pouze konkrétní astroboržury dle upřesněné žádosti kupujícího. Za poskytnutí služby vyhledání astrobrožur není účtován žádný poplatek. Objednávka se odešle, nebo připraví k osobnímu odběru po připsání platby na účet prodávajícího.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
-
 
4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby, které určí při zadání objednávky zboží, pokud nedojde k odeslání objednávky tak kupující nebo prodávající mají právo po dohodě podmínky platby a způsobu doručení zboží upravit:
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Malé náměstí 11, Praha 1
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 43-4130660267/0100, vedený u společnosti Komerční banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)
4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.4 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.10), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.5 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
4.6. Ceny jsou uvedené včetně DPH. Cena u zboží se navyšuje pouze o poštovné a balné. Cena za standardní odeslání objednávky (poštovné a balné) je 99 Kč, pokud není zobrazena sleva na poštovné a balné na hlavní stránce E-shopu.
4.7. U objednávek na Slovensko se cena navyšuje o 170 Kč včetně DPH za zvýšené náklady na poštovné a balné.
-
5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
-
 
5.1 Způsoby předání zboží kupujícímu jsou:

5.1.1 u objednávek nad 500 Kč zdarma osobní odběr na provozovně prodávajícího na adrese: Malé náměstí 11, Praha 1
5.1.2 Českou poštou dle aktuálního poštovného a balného. Objednávky se předávají poště zpravidla dva až tři pracovní dny po přijetí platby za objednávku. Platí pro zboží, které se nevyrábí na zakázku. Pokud dojde ke zdržení odeslání objednávky prodejce bude o nastalé skutečnosti zákazníka co nejdřív informovat.


5.2 Přeprava zásilek se řídí obchodními podmínkami a reklamačním řádem České pošty.


5.3 Pokud není smluveno jinak, je zboží při osobním odběru rezervováno 5 dní. V případě nepřevzetí zboží má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.


5.4 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Zejména se jedná o takový případ, kdy kupující požaduje zaslání zásilky za nižší poštovné, kdy zásilka není pojištěna. V případě ztracení takové zásilky během přepravy a nedoručení kupujícímu není možná náhrada škody prodávajícím.


5.5 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li její výši strany, platí za ujednanou výše obvyklá.


5.6 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, nebo s jiným způsobem dodání.


5.7 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, musí však sepsat s řidičem protokol o škodě, na jehož základě bude sjednána náprava. V případě nesplnění podmínek v předchozí větě bude postupováno podle (čl. 5.2).


5.8 Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. V případě zasklených autorských tisků, je potřeba zkontrolovat stav objednávky při převzetí zásilky před dopravcem, za pozdější reklamaci nemůže dopravce nést zodpovědnost.


5.9 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


5.10 Při počítání poštovného na Slovensko je třeba počítat s navýšením ceny objednávky o 150 Kč.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ


6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané.


6.2 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.


6.3 Ustanovení podle čl. 6.2 neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží, nebo pokud se neprokáže jinak.


6.4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije:
6.4.1 u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
6.4.2 na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním,
6.4.3 u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím.


6.5 U použitého zboží platí zkrácená doba dvanácti měsíců pro uplatnění práv z vadného plnění. Právo z vadného plnění se u použitého zboží vztahuje pouze na vady, které mělo zboží prokazatelně při převzetí kupujícím.


6.6 Nejedná-li se o zboží použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Záruční doba je 24 měsíců.


6.7 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, nebo prostřednictvím kontaktních údajů tel.: 776 364 715, neboinfo@pastelky.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.


6.8 Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti se zjištěním vady (montáž, demontáž, zkoušky aj.) hradí kupující sám.

 

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


7.1 Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží vyrobeného, nebo upraveného podle přání kupujícího.


7.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2 či o jiný případ uvedený v občanském zákoníku, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
7.2.1 kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
7.2.2 smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
7.2.3 smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.


7.3 Formulář na odstoupení od smlouvy je k dispozici na webových stránkách prodávajícího.


7.4 Využije-li kupující právo odstoupit od kupní smlouvy podle čl. 7.2, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Tuto skutečnost však musí být kupující schopen prokázat.


7.5 Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odeslání odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží musí být vráceno nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.


7.6 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky za zboží kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.


7.7 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na úhradu škody vzniklé v důsledku snížení hodnoty zboží. Stanovení ceny za snížení hodnoty zboží bude řešeno individuálně.


7.8 V případě odstoupení od smlouvy podle čl. 7.2 a splnění podmínek čl. 7.4 a 7.5, vrátí prodávající částku ceny zboží do čtrnácti dní od doručení vráceného nepoškozeného zboží. Vrácení bude uskutečněno bezhotovostně na účet určený kupujícím.


7.9 Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy v těchto případech:
7.9.1 zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
7.9.2 výrazným způsobem se změnila cena zboží,
7.9.3 kupující nedodržel podmínky kupní smlouvy


7.10 O skutečnostech uvedených v čl. 7.9 bude kupující prodávajícím neprodleně informován.

7.11 Důvodem k vrácení zboží nemůže být drobný rozdíl v barevnosti dodaného zboží při srovnání barvy na monitoru počítače, tabletu či mobilního telefonu, vzhledem k různému nastavení barevnosti monitorů. Pokud chce kupující mít přesnou představu o barvě zboží, může navštívit kamennou prodejnu Galerie Pastelka na adrese Malé náměstí 11, Praha 1.

7.12 Pokud kupující využil možnosti dohledání astrobrožur podle zadaného data narození, tak si prodávající vyhrazuje právo k možnosti zamítnutí vrácení zboží kupujícím.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


8.1 Společnost OBHAJOBA PASTELKY s.r.o. používá a nakládá s osobními údaji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Více informací k takovému zpracování najdete v dolní části stránky OBCHODNÍ PODMÍNKY a na stránce http://www.galeriepastelka.cz/osobni-udaje-informacni-povinnost

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


9.1 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky (včetně fotografií a nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím stranám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti webových stránek.


9.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování, které jsou pro prodávajícího závazné nebo které dobrovolně dodržuje ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 občanského zákoníku.


9.3 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích stran nebo vyšší moci na webové stránky.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


10.1 Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.


10.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


10.3 Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.


10.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


10.5 Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách nebo vyžádání na provozovně prodávajícího.


10.6 Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 2. 2021.

 

10.7 Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování, nebo odstoupení od kupní smlouvy:

GALERIE PASTELKA

OBHAJOBA PASTELKY s.r.o.

Malé náměstí 11, pasáž Richtrova domu

110 00 Praha 1

adresa elektronické pošty: info@pastelky.cz

telefon: +420 776 365 715


Formulář pro oznámení o odstoupení od smlouvy

Objednavatel/Sídlo a provozovna firmy:
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(vyplňte číslo a název zboží z faktury):
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Číslo faktury: ………………………….
Datum objednání zboží: ………………………….
Datum obdržení zboží: ………………………….
Jméno a příjmení objednavatele/firmy(*): ………………………………………………
Adresa objednavatele/firmy(*): ………………………………………………
..………………………………………………
……….………… Tel.: …………........
Žádám Vás v této souvislosti o vrácení finanční částky zaplacené za zboží, a to v zákonné 14 denní lhůtě ode dne odstoupení a to převodem na můj účet.
Výše zaplacené finanční částky za zboží: ………………………....
Číslo účtu objednavatele/firmy(*): ………………………….

…………………………………………………….. ………………….....
Podpis objednavatele/firmy(*) Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaj doplňte.

 

 Ochrana osobních údajů e-shopu www.astrobrozury.cz

 • Společnost OBHAJOBA PASTELKY s.r.o., se sídlem Malé náměstí 11 Praha 1, IČ 284 72 179, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 1459026 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
  • datum narození
 • Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 • Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 • Zpracování osobních údajů je prováděno jednateli společnosti OBHAJOBA PASTELKY s.r.o. Martinem Brožem a Marií Brožovou tedy správcei osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
  • Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 • Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@pastelky.cz

 • Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.astrobrozury.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

    • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
    • základní funkčnosti webových stránek

  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.